Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     

Nam Mô A Di Đà Phật, xin hồi hướng công đức cho Cụ bà Võ Thị Sáu, mất ngày 06.07.2021

Đức 440 EUR

Dr. Peter Blume

Đức 2.080 EUR

Vũ Thị Đan Thanh (hồi hướng công đức cho ông Nguyễn Văn Quang, pháp danh Thường Trí)

Đức 100 EUR
Familie Kolmsee Đức 790 EUR
Hans-Dieter Schuerer Đức 400 EUR
Cơm Có Thịt Deutschland e.V. Đức 750 EUR
S. Bialucha Đức 500 EUR
Y Chi Lange Đức 110 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 320 EUR
Ẩn danh Đức 1.000 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
     
Hồ Sĩ Khoa Pháp 500 EUR
Alexis Pham Pháp 65 EUR
Dương Thị Liên Nga Pháp 110 EUR
     

Vũ thị Mỹ Kim

Mỹ 100 USD

Dương Nguyệt Ánh

Mỹ 380 USD

Dr. and Mrs. Robert P. Ried

Mỹ 3.000.000 VND

Trần Đoan Trang

Mỹ 320 USD

Nguyễn Thu Trang

Mỹ 560 USD

Văn Nguyễn

Mỹ 100 USD

Ngô Trần Ái Lan

Mỹ 200 USD

Phạm-Lê Lệ Hà

Mỹ 1.060 USD

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Mỹ 100 USD

Bà Vũ thị Mỹ Châu

Mỹ 400 USD

Hồi hướng công đức cho ông Phạm Trung Hợp

(pháp danh: Nhât Thức)
Mỹ 5.000.000 VND
Anne Minton Mỹ 200 USD

Hồi hướng công đức cho ông Phạm Trung Hợp

(pháp danh: Nhât Thức)
Mỹ 300 USD
Cựu học sinh Lê Quí Đôn (hồi hướng công đức cho Cụ Bà Nguyễn Thị Thịnh) Mỹ 100 USD
Đồng nghiệp của anh Đặng Đình Nghĩa (hồi hướng công đức cho Cụ Bà Nguyễn Thị Thịnh) Mỹ 300 USD
Nga Nguyễn Mỹ 200 USD
Denis Le Mỹ 180 USD
Đặng Đình Nghĩa Mỹ 500 USD
Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn Mỹ 450 USD
Ken Nguyễn Mỹ 250 USD
Nguyễn Ninh Hoàng Mỹ 500 USD
Nguyễn Ninh Hằng Mỹ 440 USD
Nguyễn Thị Thanh Mai Mỹ 200 USD
Lê Minh Tân Mỹ 100 USD
     
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Việt Nam 16.400.000 VND
Kiều Ngọc Anh Việt Nam 2.000.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 4.000.000 VND
James Vũ Việt Nam 4.000.000 VND
Trần Lê Hải An Việt Nam 6.000.000 VND
Tăng Ngọc Hà Việt Nam 1.700.000 VND
Thuận, Kim Yến và bạn Việt Nam 5.500.000 VND
Phạm thị Hoàng Yến Việt Nam 5.900.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 12.000.000 VND
Kiều Phát Việt Nam 1.000.000 VND
     
Lý Kim Nhân Gia-Nã-Đại 200 CAD
Dr. Trần Thùy Trang Gia-Nã-Đại 900 CAD
Dương Kim Dũng Gia-Nã-Đại 4.000.000 VND
Beatrice Dương Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND
Jeanie Huyền Nguyễn & Bắc Kiều
Gia-Nã-Đại 500 CAD
Đào Thị Minh Tâm Gia-Nã-Đại 140 CAD
Nina Nguyễn Gia-Nã-Đại 225 USD
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD