Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của anh chị và các bạn.

     
Familie Kolmsee Đức 250 EUR
Hans-Dieter Schuerer Đức 300 EUR
S. Bialucha Đức 300 EUR
Y Chi Lange Đức 110 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 220 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
     
Alexis Pham Pháp 65 EUR
Dương Thị Liên Nga Pháp 110 EUR
     
Anne Minton Mỹ 200 USD

Hồi hướng công đức cho ông Phạm Trung Hợp

(pháp danh: Nhât Thức)
Mỹ 300 USD
Cựu học sinh Lê Quí Đôn (hồi hướng công đức cho Cụ Bà Nguyễn Thị Thịnh) Mỹ 100 USD
Đồng nghiệp của anh Đặng Đình Nghĩa (hồi hướng công đức cho Cụ Bà Nguyễn Thị Thịnh) Mỹ 300 USD
Nga Nguyễn Mỹ 100 USD
Denis Le Mỹ 180 USD
Đặng Đình Nghĩa Mỹ 300 USD
Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn Mỹ 90 USD
Ken Nguyễn Mỹ 200 USD
Nguyễn Ninh Hoàng Mỹ 500 USD
Nguyễn Ninh Hằng Mỹ 240 USD
Nguyễn Thị Thanh Mai Mỹ 200 USD
Lê Minh Tân Mỹ 100 USD
     
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Việt Nam 2.400.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 2.000.000 VND
James Vũ Việt Nam 4.000.000 VND
Trần Lê Hải An Việt Nam 6.000.000 VND
Phạm thị Hoàng Yến Việt Nam 1.300.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 4.000.000 VND
Kiều Phát Việt Nam 1.000.000 VND
     
Nina Nguyễn Gia-Nã-Đại 100 USD
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD