Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của anh chị và các bạn.

     
Hans-Dieter Schuerer Đức 300 EUR
S. Bialucha Đức 220 EUR
Y Chi Lange Đức 110 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 220 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
     
Dương Thị Liên Nga Pháp 110 EUR
     
Lê Minh Tân Mỹ  100 USD
     
Kiều Phát Việt Nam  1.000.000 VND
     
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại  100 CAD