Ngoài em Trần Quốc Hào nhận hỗ trợ mua bàn ghế (xem tường trình ở đây), gần đây có 3 em được GiKaD hỗ trợ mua bàn ghế để ngồi học cho thoải mái hơn. Đó là các em:

1) Nguyễn Hoàng Thiện, lớp 11, Trung học Bình Hưng Hòa

2) Trần Thảo Linh, lớp 9, Trung học Võ Thành Trang

3) Võ thị Hương Duyên, sinh viên năm thứ 1, Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

 

Các em tự chọn bàn ghế và GiKaD hỗ trợ các em số tiền cần để mua và tiền chuyên chở như sau:

  • Nguyễn Hoàng Thiện: 570,000đ
  • Trần Thảo Linh:  620,000đ
  • Võ thị Hương Duyên:  600,000đ

Các em này đều được tặng laptop theo chương trình PC4Kids.

Đính kèm là hình các em chụp với bàn ghế cũ và mới.


Nguyễn Hoàng Thiện


Trần Thảo Linh


Võ thị Hương Duyên