Thư cảm ơn quà Tết

Ngày 17.01.2020 là 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày ông Táo về trời, tức là Tết sắp đến, GiKaD có gởi tặng các em tiền lì xì (200.000đ), một số em còn nhận được quà riêng của bảo trợ và có viết thư cảm ơn, chúc tết nữa.