Học bổng Lá Non Greenleaves 500+

Hiện nay, muốn theo học một ngành nghề hay để có thể thi đậu vào các đại học công lập thì học sinh đã phải có kế hoạch tương lai khi bắt đầu lên cấp 3, ước tính được các chi phí trong ít nhất ba năm trung học phổ thông hoặc trong các năm học tại trường dạy nghề hay đại học. Chi phí chuẩn bị để thi đậu vào trường công khá cao, bao gồm học phí nhiều môn ở nhiều trung tâm luyện thi, cũng như tiền ăn, tiền phòng trọ, tiền cho sách vở, dụng cụ chuyên môn v.v. (xem bài "Trường công không rẻ" ở đây).

Để hỗ trợ cho những em có ước mơ học lên cao, GiKaD thành lập thêm chương trình Greenleaves 500+ (GL500+). Học bổng trong chương trình này sẽ mang tên người tài trợ, ví dụ như "Học Bổng J. Doe", "Học Bổng  A. Nguyễn" v.v. và được tài trợ trong thời gian tối thiểu là 3 năm với số tiền ít nhất là  USD 500/năm. Số tiền tài trợ học bổng có thể được điều chỉnh từng năm tùy theo người bảo trợ, ví dụ năm thứ nhất USD 500, năm thứ hai USD 500, năm thứ ba  USD 1,000 v.v. Các em phải nộp đơn xin học bổng này bằng cách viết thư trình bày nguyện vọng xin học bổng (motivation letter), nêu lý do, nguyện vọng, dự tính tương lai v.v. Những hồ sơ đủ tiêu chuẩn sẽ được gửi cho nhà tài trợ học bổng để lựa chọn học sinh được lãnh học bổng của mình. 

Học Bổng Lá Non GL500+ là học bổng tuyển chọn từng năm, tức là mỗi năm các em phải nộp đơn xin tái cấp, viết tường trình về kết quả học tập năm vừa qua cũng như viết motivation letter kể về những gì em đã đạt được trong năm học qua, những gì em đã làm cho cộng đồng v.v. Nếu em học sinh ấy vẫn đạt tiêu chuẩn thì sẽ nhận tiếp học bổng GL500+, nếu không còn đủ tiêu chuẩn thì sẽ chọn em khác cho học bổng này.

 

Chương trình GL500+ sẽ được thông báo rộng rãi cho các em học sinh đang nhận Học Bổng Lá Non. Em nào có hoài bão học lên cao hay học một nghề vững vàng, có năng lực và nhu cầu (như cần thêm tiền để trang trải học phí các loại v.v.) đều được khuyến khích nộp đơn tham dự xét tuyển. Một em có thể nộp đơn xin xét tuyển nhiều học bổng nếu muốn.

 

GiKaD hiện có 4 học bổng GL500+ cho niên khóa 2022-2023 sắp tới là:
- Học Bổng A & J Minton USD 500/năm
- Học Bổng D. Breuer USD 500/năm
- Học Bổng YC & G Lange USD 500/năm

- Học Bổng P. Blume USD 1000/năm

Quý vị mạnh thường quân nào muốn góp phần cùng thực hiện chương trình GL500+ xin vui lòng liên lạc với GiKaD, email info@givekidsadream.de, để nhận danh sách, hồ sơ của các em đủ tiêu chuẩn để lựa chọn.

 

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

- Malcolm X -

Giáo dục là tấm vé thông hành cho tương lai, một ngày mai tươi sáng chỉ thuộc về những người biết chuẩn bị cho nó từ ngày hôm nay.

 

Với sự giúp đỡ của quý vị, hành trình Lá Non sẽ ngày từng ngày, năm từng năm, giúp các em đạt được ước mơ của mình.

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.