Thank you for your support!

     

Buiova Hien

Germany 20 EUR

Le Nhung

Germany 40 EUR

Phạm Nguyệt

Germany 200 EUR

Trinh Bialucha

Germany 100 EUR

Simone Schnittgen

Germany 400 EUR

Huỳnh Thanh Hà

Germany 110 EUR

B. Kolmsee

Germany 214 EUR

M. Kolmsee

Germany 100 EUR
H.-D. Schuerer Germany 250 EUR
     
Hồ Thụy Trang  France 30 UER
 Hồ Sĩ Khoa France  500 EUR
     

Bill & Melinda Gates Foundation Matching, 2nd donation

USA 9.200 USD

Bill & Melinda Gates Foundation Matching, 1st donation

USA 2.100 USD

Anne Minton

USA 200 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng

USA 5.560.000 VND

Nguyễn Ninh Hoàng

USA 5.560.000 VND

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

USA 3.500.000 VND

Ken Nguyễn

USA 50 USD

Nguyễn Quỳnh Anh

USA 150 USD

Nga Nguyễn

USA 700 USD

Duc Pham

USA 100 USD

Denise Le

USA 200 USD
     
NTPC Vietnam 2.000.000 VND
Kiều Ngọc Anh Vietnam 5.000.000 VND
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Vietnam 5.000.000 VND
Trần Lê Hải An Vietnam 6.900.000 VND
Hoàng Thị Doãn B Vietnam 2.000.000 VND
Ngô Chân Như Vietnam 6.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Vietnam 2.000.000 VND
     
Anonymous donor Canada 500 CAD
Family Ngô T. Dung & Nguyễn Đ. Cường Canada 35.000.000 VND
Nina Nguyễn Canada 100 USD
Anonymous donor Canada 400 CAD
Đào Thị Minh Tâm Canada 80 CAD
Nguyễn Hoành Thục Khanh Canada 100 CAD