Thank you for your support!

     

Ẩn danh

Germany 20 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Germany 120 EUR

Ẩn danh

Germany 200 EUR
Huỳnh Thanh Hà Germany 380 EUR
H.-D. Schuerer Germany 100 EUR
Bùi Thị Tố Hồng Germany 200 EUR
Y Chi Cindy Phùng Germany 45 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga France 60 EUR
Nguyễn Thị Lan France 100 EUR
Nguyễn Đoan Chính France 100 EUR
     

Tô Vũ Mai Anh

USA 200 USD

Nga Nguyễn

USA 300 USD

Ẩn danh

USA 110 USD

Vũ Thị Mỹ Châu

USA 200 USD

Ngô Trần Ái Lan

USA 156 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (học kỳ 2)

USA 2.825.000 VND

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (học kỳ 2)

USA 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

USA 100 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 55 USD

Phó Tín

USA 100 EUR
     
Lê Hương Lan Vietnam 2.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Vietnam 1.000.000 VND
Huỳnh Duy Khương Vietnam 10.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Vietnam 5.000.000 VND
Dương Kim Hoàng Vietnam 500.000 VND
     
Ẩn danh Canada 320 CAN
Đinh Mỹ Hạnh Canada 1.000.000 VND
Đinh Diễm Thúy Canada 1.000.000 VND
Đinh Thái Nguyên Canada 1.000.000 VND