Thank you for your support!

     

S. Bialucha

Germany 200 EUR

B. Kolmsee

Germany 77 EUR

Dr. Peter Blume

Germany 500 EUR

Ralf & Andrea Hagedorn

   

Simone Röhlen-Schmittgen

Germany 300 EUR

Ẩn danh

Germany 20 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Germany 240 EUR

Ẩn danh

Germany 200 EUR
Huỳnh Thanh Hà Germany 380 EUR
H.-D. Schuerer Germany 100 EUR
Bùi Thị Tố Hồng Germany 200 EUR
Y Chi Cindy Phùng Germany 45 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga France 140 EUR
Nguyễn Thị Lan France 100 EUR
Nguyễn Đoan Chính France 100 EUR
     

Đặng Đình Nghĩa

USA 150 EUR

Nguyễn Khanh

USA 150 EUR

Lê Minh Tân

USA 100 EUR

Trần Dao Chi

USA 100 USD

Nguyễn Thu Trang

USA 450 USD

Nguyễn Lê Phương & Nguyễn Công Đức

USA 100 USD

Phạm Ngọc Thoàn

USA 50 USD

Sponsor group (Virginia):

FamilieTrần Bình, Thái Dương Quang (Nobita), Mỹ Châu, Thông Dung, Đức Diệp, Sao Mai Lộc, Dung

USA 500 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (2nd half school year)

USA 120 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (2nd half school year)

USA 120 USD

Denise Le

USA 110 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

USA 200 USD

Tô Vũ Mai Anh

USA 200 USD

Nga Nguyễn

USA 300 USD

Ẩn danh

USA 110 USD

Vũ Thị Mỹ Châu

USA 200 USD

Ngô Trần Ái Lan

USA 156 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (1st half school year)

USA 2.825.000 VND

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (1st half school year)

USA 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

USA 200 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 270 USD

Phó Tín

USA 100 EUR
     
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Vietnam 4.400.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Vietnam 1.500.000 VND
Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Vietnam 1.000.000 VND
Kiều Ngọc Anh Vietnam 1.000.000 VND
James Vũ Vietnam 4.000.000 VND
NTPC Vietnam 2.000.000 VND
Kiều Phúc Hy Vietnam 300.000 VND
Ngô Chân Như Vietnam 12.000.000 VND
Dương Kim Dũng Vietnam 12.000.000 VND
Lê Hương Lan Vietnam 2.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Vietnam 4.000.000 VND
Huỳnh Duy Khương Vietnam 10.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Vietnam 5.000.000 VND
Dương Kim Hoàng Vietnam 500.000 VND
     
Đào Thị Minh Tâm Canada 140 CAD
Ẩn danh Canada 320 CAD
Đinh Mỹ Hạnh Canada 1.000.000 VND
Đinh Diễm Thúy Canada 1.000.000 VND
Đinh Thái Nguyên Canada 1.000.000 VND