Thank you for your support!

     

H.-D. Schuerer

Germany 85 EUR

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

www.freshfields.com
Germany 600 EUR

Anonymous donor

Germany 10 EUR
Huỳnh Thanh Hà Germany 380 EUR
Anonymous donor Germany 20 EUR
Dr. Simone Schmittgen Germany 220 EUR
Anonymous donor Germany 50 EUR
Nguyễn Vũ Phấn Germany 50 EUR
     
Anonymous donor France  20 EUR
     

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 50 USD

Bùi Khánh Loan

USA 50 USD

Tô Vũ Mai Anh

USA 150 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

USA 200 USD

Anonymous donor

USA 100 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 40 EUR

Nguyễn Tu Văn

USA 100 EUR

Nguyễn Kim Ngọc

USA 100 USD
     
Kiều Phúc Hy (Sony) Vietnam

200.000 VND (from his New Year monetary gift )

Dương Kim Dũng (2nd half school year) Vietnam 12.000.000 VND
Trần Minh Thuận & Phạm Hoàng Yến Vietnam 1.000.000 VND
Lê Hương Lan Vietnam 2.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Vietnam 7.000.000 VND
Nguyễn Hữu Có Vietnam 2.200.000 VND
Dương Kim Hoàng Vietnam 200.000 VND
Dương Kim Phụng Vietnam 500.000 VND
Dương Kim Dũng (1st half school year) Vietnam 12.000.000 VND
Lê  Thị Thu Trang Vietnam 6.000.000 VND
Ngô Chân Như (1st quarter of 2018) Vietnam 3.000.000 VND
Trần Lê Hải An Vietnam 6.000.000 VND
     
Kim Nhật Quang Canada 2.000.000 VND and gifts for the children
Bắc Kiều & Jeanie Nguyễn Canada 300 CAN
Dr. Trần Thùy Trang Canada 200 CAN