Thank you for your support!

     

Anonymous donor (via www.betterplace.org)

Germany 100 EUR
Anonymous donor (via www.betterplace.org) Germany 100 EUR

Dr. Peter Blume

Germany 1000 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Germany 120 EUR

Bùi Thị Tố Hồng

Germany 105 EUR

Anonymous donor (via www.betterplace.org)

Germany 250 EUR

Anonymous donor (via www.betterplace.org)

Germany 200 EUR

Dr. Gerhard Lange

Germany 90 EUR

H.-D. Schuerer

Germany 85 EUR

Anonymous donor

Germany 10 EUR
Huỳnh Thanh Hà Germany 380 EUR
Anonymous donor Germany 20 EUR
Dr. Simone Schmittgen Germany 340 EUR
Anonymous donor Germany 50 EUR
Anonymous donor (via www.betterplace.org) Germany 50 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga France 100 EUR
Võ Céline Khả Ny France 1.500.000 VND
Phan Lý Hiền France 1.500.000 VND
Trần Thị Minh Tuyền France 3.000.000 VND
Anonymous donor (via www.betterplace.org) France  40 EUR
     

Đặng Đình Nghĩa

USA 100 USD

Tiffany Văn

USA 140 USD

Anonymous donor (via www.betterplace.org)

USA 50 EUR

Nguyễn Quỳnh Anh

USA 150 USD

Lê Minh Tân

USA 100 EUR

Thu Trang Nguyễn

USA 300 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng (1st half school year)

USA 2.825.000 VND

Nguyễn Ninh Hoàng (1st half school year)

USA 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

USA 50 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 50 USD

Bùi Khánh Loan

USA 50 USD

Tô Vũ Mai Anh

USA 150 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

USA 200 USD

Anonymous donor

USA 100 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 40 EUR

Nguyễn Tu Văn

USA 100 EUR

Nguyễn Kim Ngọc

USA 100 USD
     
Kiều Phúc Hy (Sony) Vietnam

200.000 VND (from his New Year monetary gift )

Kiều Ngọc Anh Vietnam

3.000.000 VND

James Vietnam 4.000.000 VND
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Vietnam 3.000.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Vietnam 1.500.000 VND
Dương Kim Dũng (2nd half school year) Vietnam 12.000.000 VND
Trần Minh Thuận & Phạm Hoàng Yến Vietnam 1.000.000 VND
Lê Hương Lan Vietnam 2.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Vietnam 7.000.000 VND
Nguyễn Hữu Có Vietnam 2.200.000 VND
Dương Kim Hoàng Vietnam 200.000 VND
Dương Kim Phụng Vietnam 500.000 VND
Dương Kim Dũng (1st half school year) Vietnam 12.000.000 VND
Lê  Thị Thu Trang Vietnam 6.000.000 VND
Ngô Chân Như (3rd quarter of 2018) Vietnam 3.000.000 VND
Ngô Chân Như (2nd quarter of 2018) Vietnam 3.000.000 VND
Ngô Chân Như (1st,2nd, 3rd quarter of 2018) Vietnam 9.000.000 VND
Trần Lê Hải An Vietnam 12.000.000 VND
     
Anonymous donor Canada 100 CAD
Nina Nguyễn Canada 100 USD
Kim Nhật Quang Canada 6.000.000 VND and gifts for the children
Bắc Kiều & Jeanie Nguyễn Canada 300 CAD
Dr. Trần Thùy Trang Canada 300 CAD