Vielen Dank für Eure Unterstüzung!

     

Anonymer Spender (über www.betterplace.org)

Deutschland 100 EUR
Anonymer Spender (über www.betterplace.org) Deutschland 100 EUR

Dr. Peter Blume

Deutschland 1000 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Deutschland 120 EUR

Bùi Thị Tố Hồng

Deutschland 105 EUR

Anonymer Spender (über www.betterplace.org)

Deutschland 250 EUR

Anonymer Spender (über www.betterplace.org)

Deutschland 200 EUR

Dr. Gerhard Lange

Deutschland 90 EUR

H.-D. Schuerer

Deutschland 85 EUR

Anonymer Spender

Deutschland 10 EUR
Huỳnh Thanh Hà Deutschland 380 EUR
Anonymer Spender Deutschland 20 EUR
Dr. Simone Schmittgen Deutschland 340 EUR
Anonymer Spender (über www.betterplace.org) Deutschland 50 EUR
Nguyễn Vũ Phấn Deutschland 50 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga Frankreich 100 EUR
Võ Céline Khả Ny Frankreich 1.500.000 VND
Phan Lý Hiền Frankreich 1.500.000 VND
Trần Thị Minh Tuyền Frankreich 3.000.000 VND
Anonymer Spender Frankreich 40 EUR
     

Đặng Đình Nghĩa

USA 100 USD

Tiffany Văn

USA 140 USD

Anonymer Spender (über www.betterplace.org)

USA 50 EUR

Nguyễn Quỳnh Anh

USA 250 USD

Lê Minh Tân

USA 100 EUR

Thu Trang Nguyễn

USA 300 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng (1.Schulhalbjahr)

USA 2.825.000 VND

Nguyễn Ninh Hoàng (1.Schulhalbjahr)

USA 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

USA 50 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 50 USD

Bùi Khánh Loan

USA 50 USD

Tô Vũ Mai Anh

USA 150 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

USA 200 USD

Anonymer Spender

USA 100 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 40 EUR

Nguyễn Tu Văn

USA 100 EUR

Nguyễn Kim Ngọc

USA 100 USD
     
Kiều Phúc Hy Sony (10 tuổi) Vietnam

200.000 VND

(vom Neujahr-Glücksgeld)

Kiều Ngọc Anh Vietnam

3.000.000 VND

James Vũ Vietnam 4.000.000 VND
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Vietnam 3.000.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Vietnam 1.500.000 VND
Dương Kim Dũng (2. Schulhalbjahr) Vietnam 12.000.000 VND
Trần Minh Thuận & Phạm Hoàng Yến Vietnam 1.000.000 VND
Lê Hương Lan Vietnam 2.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Vietnam 7.000.000 VND
Nguyễn Hữu Có Vietnam 2.200.000 VND
Dương Kim Hoàng Vietnam 200.000 VND
Dương Kim Phụng Vietnam 500.000 VND
Dương Kim Dũng (1. Schulhalbjahr) Vietnam 12.000.000 VND
Lê  Thị Thu Trang Vietnam 6.000.000 VND
Ngô Chân Như (1-3. Quartal 2018) Vietnam 9.000.000 VND
Trần Lê Hải An Vietnam 12.000.000 VND
     
Anonymer Spender Kanada

100 CAD

Nina Nguyễn Kanada

100 USD

Kim Nhật Quang Kanada

6.000.000 VND

und Sachspende (Kleidung, Spielzeuge)

Bắc Kiều & Jeanie Nguyễn Kanada 300 CAD
Dr. Trần Thùy Trang Kanada 300 CAD