Vielen Dank für Eure Unterstüzung!

     

Simone Röhlen-Schmittgen

Deutschland 300 EUR

Ẩn danh

Deutschland 20 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Deutschland 120 EUR

Ẩn danh

Deutschland 200 EUR
Huỳnh Thanh Hà Deutschland 380 EUR
H.-D. Schuerer Deutschland 100 EUR
Y Chi Cindy Phùng Deutschland 45 EUR
Bùi Thị Tố Hồng Deutschland 200 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga Frankreich 60 EUR
Nguyễn Thị Lan Frankreich 100 EUR
Nguyễn Đoan Chính Frankreich 100 EUR
     
Nguyễn Lê Phương & Nguyễn Công Đức USA 100 USD
Phạm Ngọc Thoàn USA 50 USD
Sponsor group (Virginia):

FamilieTrần Bình, Thái Dương Quang (Nobita), Mỹ Châu, Thông Dung, Đức Diệp, Sao Mai Lộc, Dung

USA 500 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (2. Schulhalbjahr)

USA 120 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (2. Schulhalbjahr)

USA 120 USD

Denise Le

USA 110 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

USA 200 USD

Tô Vũ Mai Anh

USA 200 USD

Nga Nguyễn

USA 300 USD

Ẩn danh

USA 110 USD

Vũ Thị Mỹ Châu

USA 200 USD

Ngô Trần Ái Lan

USA 156 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (1. Schulhalbjahr)

USA 2.825.000 VND

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (1. Schulhalbjahr)

USA 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

USA 200 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

USA 110 USD

Phó Tín

USA 100 EUR
     
Kiều Trung, Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa  Vietnam 1.500.000 VND
James Vũ Vietnam 4.000.000 VND
Kitty & Mickey Vietnam 1.000.000
NTPC Vietnam 2.000.000 VND
Kiều Phúc Hy Vietnam 300.000 VND
Ngô Chân Như Vietnam 12.000.000 VND
Dương Kim Dũng Vietnam 12.000.000 VND
Lê Hương Lan Vietnam 2.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Vietnam 1.000.000 VND
Huỳnh Duy Khương Vietnam 10.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Vietnam 5.000.000 VND
Dương Kim Hoàng Vietnam 500.000 VND
     
Ẩn danh Kanada 320 CAN
Đinh Mỹ Hạnh Kanada 1.000.000 VND
Đinh Diễm Thúy Kanada 1.000.000 VND
Đinh Thái Nguyên Kanada 1.000.000 VND