Derzeit untestützt Greenleaves die folgenden Kinder:

Diese Kinder warten noch auf eine Patenschaft!

Grundschule Tô Vĩnh Diện in Bình Thạnh

Mittelstufenschule Võ Thành Trang in Tân Phú

Diese Kinder haben ihre Paten gefunden.

Grundschulen Hòa Hiệp, Bình Khánh in Cần Giờ

Grundschulen Thạnh Đông A, Thạnh Đông B, Hùng Vương in Tây Ninh

Grundschule Bình Mỹ in Củ Chi

 Grundschule Nguyễn Viết Xuân in Gò Vấp

Grundschule Phạm Văn Chiêu, Quận 12


Mittestufenschulen Thạnh Đông, Chu Văn An, Lê Văn Thới in Tây Ninh,

Mittestufenschule Nguyễn Văn Nghi in Gò Vấp,

Mittestufenschule Võ Thành Trang in Tân Phú

 

Ehemalige Stipendiate