Tất cả các khoản đóng góp của các anh chị và các bạn đều dùng vào việc giúp đỡ trẻ em nghèo, hoàn toàn không dùng vào các chi phí khác như bưu chính, đi lại v.v.

 

Give Kids a Dream e.V. đã đăng ký và chính thức được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận, vì lợi ích cộng đồng, cũng như được Sở Thuế Vụ Đức cho phép cấp giấy chứng nhận để xin miễn thuế các khoản đóng góp (Spendenbescheinigung)*.

 

Tại Đức cũng như từ các quốc gia khác xin vui lòng xem chi tiết về đóng góp ở trang tiếng Đức SPENDEN hoặc ở trang tiếng Anh DONATE.

 


* Mã số thuế: 202/5701/3848.
Ngày thành lập hội: 06.05.2017

Mã số hội đoàn, tòa án địa phương Aachen: VR 5734