Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

www.freshfields.com
Đức 600 EUR
Ẩn danh Đức 20 EUR
Ẩn danh Đức 20 EUR
Ẩn danh Đức 10 EUR
Ẩn danh Đức 100 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
Ẩn danh Đức 450 EUR
Ẩn danh Đức 200 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
Ẩn danh Đức 100 EUR
Ẩn danh Đức 50 EUR
Dr.  Simone Schmittgen Đức 120 EUR
Dr. Peter Blume Đức 1.000 EUR
Dr. Gerhard Lange Đức 50 EUR
Thị Đan Thanh Vũ Đức 120 EUR
Y Chi Cindy Phùng Đức 45 EUR
Uwe Salaschek Đức 600 EUR
     
Ẩn danh Pháp 500 EUR
Phan Lý Hiền Pháp 50 EUR
Trần Thị Minh Tuyền Pháp 115 EUR

Huỳnh Thị Minh Thư

Pháp 50 EUR
     

Ẩn danh

Mỹ 100 USD

Ẩn danh

Mỹ 500 EUR

Cựu học sinh Trung Tâm Giáo dục  Lê Quí Đôn Sài-Gòn

Mỹ 400 USD
Đức Phạm Mỹ 100 USD
Ken Nguyễn Mỹ 50 USD
Thu Trang Nguyễn Mỹ 300 USD
Nguyễn Thị Ninh Hằng Mỹ 120 USD
Nguyễn Ninh Hoàng Mỹ 120 USD
Lê Minh Tân Mỹ 100 EUR

Huỳnh Anh Nguyễn và gia đình

(hồi hướng công đức cho Cụ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan)

Mỹ  350 USD

Luật sư Từ Huy Hoàng

Mỹ 100 USD

Nguyễn Trần Minh Hiền

Mỹ 50 USD
     
Huỳnh Duy Khương Việt Nam 6.000.000 VND
Ẩn danh Việt Nam 1.500.000 VND
Ẩn danh Việt Nam 1.500.000 VND
Dương Kim Phụng Việt Nam 500.000 VND
Dương Kim Hoàng Nghi Việt Nam 300.000 VND
Dương Kim Hoàng Triều Việt Nam 550.000 VND
Dương Kim Dũng Việt Nam 1.500.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 1.500.000 VND
Kiều Phát Việt Nam 1.500.000 VND
Kiều Ngọc Anh Việt Nam 3.000.000 VND
Dương Bảo Ngọc Việt Nam 500.000 VND
Nguyễn Thị Ninh Hồng Việt Nam 2.255.000 VND
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Việt Nam 3.000.000 VND
N.T.P.C Việt Nam 2.000.000 VND
     
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 200 CAD
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 100 CAD
Đào Thị Minh Tâm Gia-Nã-Đại 140 CAD
Dr. Trần Thùy Trang Gia-Nã-Đại 300 CAD
Nina Nguyễn Gia-Nã-Đại 100 USD