Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     
Dr. Peter Blume Đức 1000 EUR
Haus des Stiftens gGmbH Đức 345 EUR
Margit Kreuzer Đức 50 EUR
Cơm Có Thịt Deutschland e.V. Đức 300 EUR
Buiova Hien Đức 20 EUR
Lê Nhung Đức 60 EUR

Phạm Nguyệt

Đức 200 EUR

Trinh Bialucha

Đức 100 EUR

Simone Schnittgen

Đức 400 EUR

Huỳnh Thanh Hà

Đức 110 EUR

B. Kolmsee

Đức 441 EUR

M. Kolmsee

Đức 250 EUR
H.-D. Schuerer Đức 250 EUR
     
Hồ Thụy Trang Pháp 30 EUR
 Hồ Sĩ Khoa Pháp  500 EUR
     

Bill & Melinda Gates Foundation Matching, lần 2

Mỹ 9.200 USD

Bill & Melinda Gates Foundation Matching, lần 1

Mỹ 2.100 USD

Nguyễn Hoàng Việt

Mỹ 100 USD

Nguyễn Thu Trang

Mỹ 470 USD

Ngô Trần Ái Lan

Mỹ 300 USD

Anne Minton

Mỹ 200 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng

Mỹ 5.560.000 VND

Nguyễn Ninh Hoàng

Mỹ 5.560.000 VND

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

Mỹ 3.500.000 VND

Ken Nguyễn

Mỹ 50 USD

Nguyễn Quỳnh Anh

Mỹ 150 USD

Nga Nguyễn

Mỹ 700 USD

Duc Pham

Mỹ 100 USD

Denise Le

Mỹ 200 USD
     
NTPC Việt Nam 2.000.000 VND
Kiều Ngọc Anh Việt Nam 5.000.000 VND
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Việt Nam 5.000.000 VND
Trần Lê Hải An Việt Nam 6.900.000 VND
Hoàng Thị Doãn B Việt Nam 2.000.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 12.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 4.000.000 VND
     
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 230 CAD
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 500 CAD
Gia đình Ngô T. Dung & Nguyễn Đ. Cường Gia-Nã-Đại 35.000.000 VND
Nina Nguyễn Gia-Nã-Đại 100 USD
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 400 CAD
Đào Thị Minh Tâm Gia-Nã-Đại 80 CAD
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD