Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của anh chị và các bạn.

M. Kolmsee

Đức 100 EUR
H.-D. Schuerer Đức 250 EUR
     
  Pháp  
     

Duc Pham

Mỹ 100 USD

Denise Le

Mỹ 200 USD
     
  Việt Nam  
     
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 400 CAN
Đào Thị Minh Tâm Gia-Nã-Đại 80 CAN
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAN