Vài kết quả đáng khen trong năm học vừa qua

Lê Thị Thùy Trang, lớp 7                                                             Lê Thanh Nguyên, lớp 8

Trần Quốc Hào, lớp 10

Đặng Quốc Huy, thi đậu đại học


Nhận Học Bổng Lá Non, hỗ trợ SOSCov, EgoStom, Laptop, quà (áo thun, sách, bàn chải đánh răng điện v.v.)