Học Anh văn với cô Quỳnh Anh

Ngoài cô Lily Nguyễn, cô Quỳnh Anh Nguyễn cũng có nhã ý dạy tiếng Anh miễn phí cho các em đang nhận Học bổng Lá Non.
Lớp học tiếng Anh của cô bắt đầu từ ngày 14/7/2022 qua Google Meet vào sáng thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 10:00 đến 11:00 (giờ Việt Nam) với các em Trần Phạm Minh Anh (lớp 9), Lê Thanh Nguyên (lớp 10), Lê Thị Thùy Trang (lớp 9), Nguyễn Thanh Hiệu (lớp 12), Trần Quốc Hào (lớp 12).
Buổi học đầu tiên, các em làm quen với cô giáo và làm quen với nhau qua các câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh ngắn gọn. Các buổi kế tiếp là phần giới thiệu về bản thân, tập nói về các chủ đề “Small Talk English”, "Everyday Life English", "All About Food", v.v.


Các bài học được cô Quỳnh Anh soạn rất công phu.
Sau đây là phần giới thiệu về các em: 

Rất cám ơn cô Quỳnh Anh về sự giúp đỡ quý báu này.