Quý 02/2023, các em tiếp tục nhận bài đọc với chủ đề giáo dục về nhân cách, đạo đức và viết tiểu luận nói lên cảm tưởng cũng như các bài học rút ra cho bản thân.

Các em sau đây nhận phần thưởng (200.000 VND) cho bài luận hay nhất:

A Helping Hand, Võ Hữu Tín, lớp 12


cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em ở châu Phi

Trần Quốc Hào, lớp 12