Tái xét học bổng GL500+

Vừa qua GiKaD và một số bảo trợ đã tham gia các buổi phỏng vấn các em về việc tái xét học bổng GL500+.
Đây là video trích từ các cuộc phỏng vấn này: