Đến thăm và trao học bổng cho các em trường Hòa Hiệp


Đến thăm và trao học bổng cho các em trường Bình Khánh


Đến thăm và trao học bổng cho em Gia Thanh trường Nguyễn Văn Nghi