Lịch trình đi Tây Ninh & Cần Giờ

Cuối tuần ngày 24.03 và 25.03.2018 có người từ Mỹ về thăm gia đình nhân dịp này muốn đến gặp các em học sinh mà họ nhận bảo trợ. Chị Ngọc Anh chẳng may bị tai nạn giao thông, hiện đã được băng bó chân nhưng bác sĩ khuyên tránh đi lại nhiều, nên đã nhờ chị Ninh Hồng đảm nhiệm việc này. Sau khi liên lạc và sắp xếp mọi việc, chị Ngọc Anh đã gởi một tờ ghi rõ chi tiết lịch trình đi Tây Ninh và Cần Giờ như sau:

Đọc qua lịch trình này mới thấu rõ những lần đi thăm các em các chị ngoài việc sắp xếp thời gian, công việc riêng của mình, còn phải lo toan mọi vấn đề đi lại, liên lạc thầy cô, gia đình các em, Hội Khuyến Học v.v., chi phí đều tự bỏ ra. Chị Ninh Hồng cũng thú nhận:

"Có 2 đứa đi chung mới đi nổi, đi một mình buồn mà mệt nữa, đi không nổi đâu nha.
Lần trước đi Tây Ninh mệt mà thấy Ngọc Anh không than nên Ninh Hồng cũng không than luôn. Về tới nhà bơ phờ. Ngày mai thứ Bảy là mệt lắm vì đi tới 3 chỗ lận."


Có những ước mơ tầm thường như ước mơ được đến trường của các em học sinh nghèo. Đằng sau ước mơ đó là một cố gắng vượt bực.
Có những đóng góp tầm thường như làm hướng dẫn viên dẫn nhà hảo tâm đến gặp em học sinh mà họ nhận bảo trợ. Đằng sau đóng góp đó cũng là một cố gắng vượt bực.