Phần thưởng năm học 2018- 2019

Vào đầu năm 2020 các em có tên dưới đây đã nhận quà thưởng của Học Bổng Lá Non vì là học sinh giỏi năm học 2018- 2019 (một số em còn nhận thêm quà từ bảo trợ của em):

1 Phạm Hồ Bảo Long Trung học Bình Hòa, Củ Chi              800.000đ
2 Lê thị Thùy Trang Trung học Bình Hòa, Củ Chi (học sinh giỏi lớp 5) 500.000đ
3 Huỳnh Ngọc Gia Thanh Trung học Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp 800.000đ
4 Nguyễn Xuân Khang Trung học Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tây Ninh 800.000đ
5 Trần Quốc Hào Trung học Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tây Ninh 800.000đ
6 Nguyễn Ngọc Anh Thảo Trường Giáo dục thường xuyên,  Q. Tân Phú (thi đậu lớp 10) 500.000đ
7 Nguyễn thị Ánh Trung học Thạnh Đông, Tây Ninh 800.000đ
8 Phạm Thanh Bảo Ngọc Trung học Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh 800.000đ
9 Nguyễn Tuấn Kiệt Trung học Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh 800.000đ
10 Nguyễn thị Ngọc Giàu Trung học phổ thông Tân Châu, Tây Ninh 800.000đ
11 Nguyễn Thanh Hiệu Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ
12 Võ Hữu Tín Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ

Hai em Thùy Trang (số 2) và Anh Thảo (số 6) là trường hợp đặc biệt xét thêm do có nhiều cố gắng và tiến bộ trong việc học.

Phát phần thưởng cho em Bảo Ngọc và phát quà của bảo trợ tặng em Ngọc Trâm
Phát phần thưởng cho em Bảo Ngọc và phát quà của bảo trợ tặng em Ngọc Trâm

Danh sách học sinh nhận quà thưởng của Học Bổng Lá Non niên khóa 2017- 2018:

1 Phạm Hồ Bảo Long Trung học Bình Hòa, Củ Chi              800.000đ
2 Huỳnh Ngọc Gia Thanh Trung học Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp 800.000đ
3 Nguyễn Xuân Khang Trung học Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tây Ninh 800.000đ
4 Trần Quốc Hào Trung học Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tây Ninh 800.000đ
5 Phạm Thanh Bảo Ngọc Trung học Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh 800.000đ
6 Nguyễn Tuấn Kiệt Trung học Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh 800.000đ
7 Nguyễn thị Ngọc Giàu Trung học phổ thông Tân Châu, Tây Ninh 800.000đ
8 Nguyễn Thanh Hiệu Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ
9 Võ Hữu Tín Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ
10 Trần Hoàng Huy Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ
11 Hồng Trà My Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ
12 Phạm Minh Phượng Trung học Võ Thành Trang, Q. Tân Phú 800.000đ
13 Đặng Quốc Huy

Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa,

Q. Bình Tân

800.000đ