Tặng xe đạp 2016

 Do các em lên trung học đi học phải đi bộ dưới sức nóng của rất mệt mỏi cũng như có em bị tật nguyền đi dứng khó khăn hội đã quyên góp để mua 7 chiếc xe đạp.