Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của anh chị và các bạn.

     

Simone Röhlen-Schmittgen

Đức 300 EUR

Ẩn danh

Đức 20 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Đức 120 EUR

Ẩn danh

Đức 200 EUR
Huỳnh Thanh Hà Đức 380 EUR
H.-D. Schuerer Đức 100 EUR
Bùi Thị Tố Hồng Đức 200 EUR
Y Chi Cindy Phùng Đức 45 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga Pháp 60 EUR
Nguyễn Thị Lan Pháp 100 EUR
Nguyễn Đoan Chính Pháp 100 EUR
     

Nguyễn Lê Phương & Nguyễn Công Đức

Mỹ 100 USD

Phạm Ngọc Thoàn

Mỹ 50 USD

Nhóm bảo trợ Virginia:

FamilieTrần Bình, Thái Dương Quang (Nobita), Mỹ Châu, Thông Dung, Đức Diệp, Sao Mai Lộc, Dung

Mỹ 500 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (học kỳ 2)

Mỹ 120 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (học kỳ 2)

Mỹ 120 USD

Denise Le

Mỹ 110 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

Mỹ 200 USD

Tô Vũ Mai Anh

Mỹ 200 USD

Nga Nguyễn

Mỹ 300 USD

Ẩn danh

Mỹ 110 USD

Vũ Thị Mỹ Châu

Mỹ 200 USD

Ngô Trần Ái Lan

Mỹ 156 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (học kỳ 1)

Mỹ 2.825.000 VND

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (học kỳ 1)

Mỹ 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

Mỹ 200 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

Mỹ 110 USD

Phó Tín

Mỹ 100 EUR
     
Kiều Trung, Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa  Việt Nam  
James Vũ Việt Nam 4.000.000 VND
Kitty & Mickey Việt Nam 1.000.000 VND
NTPC Việt Nam 2.000.000 VND
Kiều Phúc Hy Việt Nam 300.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 12.000.000 VND
Dương Kim Dũng Việt Nam 12.000.000 VND
Lê Hương Lan Việt Nam 2.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 2.000.000 NVD
Huỳnh Duy Khương Việt Nam 10.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Việt Nam 5.000.000 VND
Dương Kim Hoàng Việt Nam 500.000 VND
     
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 320 CAN
Đinh Mỹ Hạnh Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND
Đinh Diễm Thúy Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND
Đinh Thái Nguyên Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND