Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     

S. Bialucha

Đức 200 EUR

B. Kolmsee

Đức 77 EUR

Dr. Peter Blume

Đức 500 EUR

Andrea & Ralf Hagedorn

Đức 100 EUR

Simone Röhlen-Schmittgen

Đức 300 EUR

Ẩn danh

Đức 20 EUR

Vũ Thị Đan Thanh

Đức 240 EUR

Ẩn danh

Đức 200 EUR
Huỳnh Thanh Hà Đức 380 EUR
H.-D. Schuerer Đức 100 EUR
Bùi Thị Tố Hồng Đức 200 EUR
Y Chi Cindy Phùng Đức 45 EUR
     
Nguyễn Thị Liên Nga Pháp 140 EUR
Nguyễn Thị Lan Pháp 100 EUR
Nguyễn Đoan Chính Pháp 100 EUR
     

Đặng Đình Nghĩa

Mỹ 150 EUR

Nguyễn Khanh

Mỹ Mỹ150 EUR

Lê Minh Tân

Mỹ 100 EUR

Trần Dao Chi

Mỹ 100 USD

Nguyễn Thu Trang

Mỹ 450 USD

Nguyễn Lê Phương & Nguyễn Công Đức

Mỹ 100 USD

Phạm Ngọc Thoàn

Mỹ 50 USD

Nhóm bảo trợ Virginia:

FamilieTrần Bình, Thái Dương Quang (Nobita), Mỹ Châu, Thông Dung, Đức Diệp, Sao Mai Lộc, Dung

Mỹ 500 USD

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (học kỳ 2)

Mỹ 120 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (học kỳ 2)

Mỹ 120 USD

Denise Le

Mỹ 110 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

Mỹ 200 USD

Tô Vũ Mai Anh

Mỹ 200 USD

Nga Nguyễn

Mỹ 300 USD

Ẩn danh

Mỹ 110 USD

Vũ Thị Mỹ Châu

Mỹ 200 USD

Ngô Trần Ái Lan

Mỹ 156 USD

Nguyễn Ninh Hoàng (học kỳ 1)

Mỹ 2.825.000 VND

Nguyễn Thị Ninh Hằng  (học kỳ 1)

Mỹ 2.825.000 VND

Ken Nguyễn

Mỹ 200 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

Mỹ 270 USD

Phó Tín

Mỹ 100 EUR
     
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Việt Nam 4.400.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 1.500.000 VND
Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 1.000.000 VND
Kiều Ngọc Anh Việt Nam 1.000.000 VND
James Vũ Việt Nam 4.000.000 VND
NTPC Việt Nam 2.000.000 VND
Kiều Phúc Hy Việt Nam 300.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 12.000.000 VND
Dương Kim Dũng Việt Nam 12.000.000 VND
Lê Hương Lan Việt Nam 2.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 4.000.000 NVD
Huỳnh Duy Khương Việt Nam 10.000.000 VND
Lai Quang Nghĩa Việt Nam 5.000.000 VND
Dương Kim Hoàng Việt Nam 500.000 VND
     
Đào Thị Minh Tâm Gia-Nã-Đại 140 CAD
Ẩn danh Gia-Nã-Đại 320 CAD
Đinh Mỹ Hạnh Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND
Đinh Diễm Thúy Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND
Đinh Thái Nguyên Gia-Nã-Đại 1.000.000 VND