Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     
Beate Kolmsee Đức 280 EUR
Ẩn danh Đức 1000 EUR
Nguyễn Hoài Cận Đức 100 USD
Y Chi Cindy Lange Đức 170 EUR
Dr. Gerhard Lange Đức 85 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 220 EUR
Cơm Có Thịt Deutschland e.V. Đức 500 EUR
     
 Pham Alexis Pháp  100 EUR
     

Ken Nguyễn

Mỹ 50 USD

Mr. & Mrs. Brian Nguyen

Mỹ 200 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

Mỹ 200 USD

Nguyễn Ninh Hằng

Mỹ 240 USD

Nguyễn Ninh Hoàng

Mỹ 240 USD

Gia đình hồi hướng cho bà Phạm Ngọc Chinh,

pháp danh Nhật Trân ($1500)

Mỹ 34.400.000 VND

Nguyễn Phương Khanh

Mỹ 300 USD

Mai Trang Khanh

Mỹ 200 USD

Les & Kandle Dart

Mỹ 600 USD

Ngô Trần Ái Lan

Mỹ 420 EUR
Đặng Đình Nghĩa Mỹ 180 USD
     
Ngô Chân Như Việt Nam 1.000.000 VND
Nguyễn Thị Phụng Châu Việt Nam 3.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 1.300.000 VND
James Vũ Việt Nam 5.000.000 VND
Kiều Phát Việt Nam 1.000.000 VND
     
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD
Nguyễn Ninh Hồng Gia-Nã-Đại 300 CAD
Dr. Trần Thùy Trang Gia-Nã-Đại 850 CAD