Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     
Dieter Breuer (Technomix AG) Đức 6.000 EUR
Haus des Stiftens gGmbH Đức 400 EUR
Cụ bà Lê Thị Hợi Đức 100 EUR
Dr. Peter Blume Đức 1.000 EUR
Nguyễn Hoài Cận, hồi hướng Phật tử THƯỜNG TRÍ NGUYỄN VĂN QUANG, tức Y sĩ, Nhà Thơ NHẬT HOA QUANG, từ trần tại California, Mỹ Quốc Đức 200 USD
Nguyen Nam Huan Đức 100 EUR
S. Bialucha Đức 785 EUR
H-D. Schürer Đức 105 EUR
Huỳnh Thanh Hà Đức 440 EUR
Beate Kolmsee Đức 580 EUR
Ẩn danh Đức 1000 EUR
Nguyễn Hoài Cận Đức 200 USD
Y Chi Cindy Lange Đức 530 EUR
Dr. Gerhard Lange Đức 410 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 760 EUR
Cơm Có Thịt Deutschland e.V. Đức 500 EUR
     
Phan-Thanh Christian Nguyễn Pháp 1.085 EUR
Dương Thị Liên Nga Pháp 250 EUR
 Pham Alexis Pháp 250 EUR
     

Dương Nguyệt Ánh

Mỹ 300 USD

Trần Đoan Trang

Mỹ 100 USD

Lê Minh Tân

Mỹ 200 USD

Nguyễn Thu Trang

Mỹ 560 USD

Nguyễn Xuân Lâm

Mỹ 1.300 USD

Kiều Thế Long

Mỹ 450 USD

Vũ Thị Mỹ Châu

Mỹ 200 USD

Nguyễn Quỳnh Anh

Mỹ 200 USD

Dương Ngô Mai Chi

Mỹ 500 USD

A & J Minton

Mỹ 500 USD

Deana Nguyễn

Mỹ 500 USD

Đinh Hoàng Tâm Đan

Mỹ 500 USD

Jennifer Mỹ Hạnh Nguyễn

Mỹ 400 USD

Ken Nguyễn

Mỹ 100 USD

Mr. & Mrs. Brian Nguyen

Mỹ 200 USD

Dr. & Mrs. Robert P. Ried

Mỹ 200 USD

Nguyễn Ninh Hằng

Mỹ 240 USD

Nguyễn Ninh Hoàng

Mỹ 240 USD

Gia đình hồi hướng cho bà Phạm Ngọc Chinh,

pháp danh Nhật Trân ($1500)

Mỹ 34.400.000 VND

Nguyễn Phương Khanh

Mỹ 300 USD

Mai Trang Khanh

Mỹ 200 USD

Les & Kandle Dart

Mỹ 600 USD

Ngô Trần Ái Lan

Mỹ 420 EUR
Đặng Đình Nghĩa Mỹ 380 USD
     
Dương Kim Hoàng Việt Nam 1.000.000 VND
Kiều Ngọc Nga Việt Nam 34.000.000 VND
Trần Minh Thuận Việt Nam 500.000 VND
Nguyễn Ngọc Anh Trâm Việt Nam 15.400.000 VND
Lê Thị Phương Anh Việt Nam 1.200.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 7.000.000 VND
Nguyễn Thị Phụng Châu Việt Nam 3.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 5.300.000 VND
James Vũ Việt Nam 7.300.000 VND
Kiều Phát Việt Nam 1.000.000 VND
     
Lý Kim Nhân Gia-Nã-Đại 200 CAD
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD
Nguyễn Thị Ninh Hồng Gia-Nã-Đại 300 CAD
Nguyễn Kim Chi
Gia-Nã-Đại 650 CAD
Dr. Trần Thùy Trang Gia-Nã-Đại 2765 CAD