Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

 Đóng góp cho đến ngày 31.12.2023    
Dr. Nam Huan Nguyen Đức 300 EUR
Huỳnh Thanh Hà Đức 420 EUR
Hans-Dieter Schuerer Đức 250 EUR
Buiova Hien Đức 20 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 130 EUR
Röhlen-Schmittgen Đức 120 EUR
Cựu học sinh Lê Quí Đôn Đức 50 EUR
Trương Tú Mai Đức 50 EUR
Beate Kolmsee Đức 460 EUR
Nguyễn Hoài Cận Đức 100 USD
     
Dương Thị Liên Nga Pháp 200 EUR
Phan-Thanh Christian Nguyen Pháp 1.150 EUR
Phạm Alexis Pháp 105 EUR
Nguyễn Đoan Chính Pháp 150 EUR
     
Vũ Thị Mỹ Châu Mỹ 200 USD
Nguyễn Thu Trang
Mỹ 480 USD
Nguyễn Quỳnh Anh Mỹ 1.000.000 VND
Tôn Thiện Phương Nga & Nguyễn Hoàng Việt Mỹ 200 USD
Denise Le Mỹ 200 USD
Dr. & Mrs. Robert P. Ried Mỹ 200 USD
A & J Minton Mỹ 1.500 USD
Hà Mai Hưng Mỹ 300 EUR
Phùng Xuân Phương Mỹ 245 USD
Nguyễn  Văn Mỹ 100 USD
Phạm T Phước Mỹ 100 USD
Nguyễn Thị Ninh Hằng Mỹ 240 USD
Nguyễn Ninh Hoàng Mỹ 240 USD
     
Kiệt Lâm & Phương Linh Lâm Việt Nam 2.000.000 VND
Kiều Phúc Hy Việt Nam 2.450.000 VND
Kiều Ngọc Anh Việt Nam 6.000.000 VND
Kim Yến & Kim Thu Việt Nam 1.000.000 VND
Kiều Phát Việt Nam 5.000.000 VND
Tăng Thị Ngọc Hà Việt Nam 2.500.000 VND
Hoàng Thị Doãn B Việt Nam 1.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 2.000.000 VND
Tăng Ngọc Hà Việt Nam 2.500.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 2.000.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 12.000.000 VND
Hồi hướng Phật tử Trung An Kiều Ngọc Nga Việt Nam 6.000.000 VND
Kim Yến Việt Nam 1.000.000 VND
     
Nguyễn Thị Ninh Hồng Gia-Nã-Đại 3.000.000 VND
Trần Thùy Trang Gia-Nã-Đại 500 CAD &
7.052.000 VND
Phạm Thị Bích Kiều Gia-Nã-Đại 150 CAD
Lê Thị Phương Anh Gia-Nã-Đại 2.700.000 VND
Jeanie Nguyễn & Kiều Bắc Gia-Nã-Đại 3.400.000 VND
Nguyễn Thị Ninh Hồng Gia-Nã-Đại 2.000.000 VND
Kiều Nam Gia-Nã-Đại 1.500.000 VND
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD
Nina Bích Nga Nguyễn Gia-Nã-Đại 155 USD
Nguyễn Kim Chi Gia-Nã-Đại 2.330.000 VND