Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

 Đóng góp cho đến ngày 30.06.2021    
Hans-Dieter Schuerer Đức 250 EUR
Buiova Hien Đức 20 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 130 EUR
Röhlen-Schmittgen Đức 120 EUR
Cựu học sinh Lê Quí Đôn Đức 50 EUR
Trương Tú Mai Đức 50 EUR
Beate Kolmsee Đức 340 EUR
Nguyễn Hoài Cận Đức 100 USD
     
Phạm Alexis Pháp  105 EUR
Nguyễn Đoan Chính Pháp 150 EUR
     
Nguyễn Quỳnh Anh Mỹ 1.000.000 VND
Tôn Thiện Phương Nga & Nguyễn Hoàng Việt Mỹ 200 USD
Denise Le Mỹ 200 USD
Dr. & Mrs. Robert P. Ried Mỹ 200 USD
A & J Minton Mỹ 500 USD
Hà Mai Hưng Mỹ 300 EUR
Phùng Xuân Phương Mỹ 245 USD
Nguyễn  Văn Mỹ 100 USD
Phạm T Phước Mỹ 100 USD
Nguyễn Thị Ninh Hằng Mỹ 240 USD
Nguyễn Ninh Hoàng Mỹ 240 USD
     
Tăng Thị Ngọc Hà Việt Nam s.500.000 VND
Hoàng Thị Doãn B Việt Nam 1.000.000 VND
Phạm Thị Hoàng Yến Việt Nam 1.000.000 VND
Tăng Ngọc Hà Việt Nam 2.500.000 VND
Kiều Trung & Kiều N D Trang, Kiều Anh Khoa Việt Nam 2.000.000 VND
Ngô Chân Như Việt Nam 2.000.000 VND
Hồi hướng Phật tử Trung An Kiều Ngọc Nga Việt Nam 6.000.000 VND
Kim Yến Việt Nam 1.000.000 VND
     
Phạm Thị Bích Kiều Gia-Nã-Đại 150 CAD
Lê Thị Phương Anh Gia-Nã-Đại 500.000 VND
Jeanie Nguyễn & Kiều Bắc Gia-Nã-Đại 3.400.000 VND
Nguyễn Thị Ninh Hồng Gia-Nã-Đại 2.000.000 VND
Kiều Nam Gia-Nã-Đại 1.500.000 VND
Nguyễn Hoành Thục Khanh Gia-Nã-Đại 100 CAD
Nina Bích Nga Nguyễn Gia-Nã-Đại 155 USD
Nguyễn Kim Chi Gia-Nã-Đại 2.330.000 VND