Thành thật cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.

     
Hien Buiova Đức 20 EUR
Beate Kolmsee Đức 60 EUR
Vũ Thị Đan Thanh Đức 325 EUR
Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao Đức 100 EUR
     
Phạm Alexis Pháp 300 EUR
     
Hoàng Đinh Tâm Đan Mỹ 500 USD
Phạm Lệ Hà Mỹ 750 USD
Deana Nguyễn Mỹ 500 USD
Nguyễn Thị Ninh Hằng Mỹ 240 USD
Nguyễn Ninh Hoàng Mỹ 240 USD
     
Hằng Đặng Việt Nam  2.239.000 VND
     
Phạm Thị Bích Kiều Gia-Nã-Đại 150 CAD
Lê Thị Phương Anh Gia-Nã-Đại 2.700.000 VND