Phân phối tiền hỗ trợ, 06.2021

SOSCov đã chia các em nhận Học Bổng Lá Non theo mức độ ưu tiên thành 3 danh sách
1) Ưu tiên 1: 47 em
2) Ưu tiên 2: 22 em
3) Ưu tiên 3: 33 em
Cho đến ngày 26.06.2021, SOSCov nhận được tổng cộng 1.700€  (khoảng 47.000.000 VND) tiền quyên góp từ các nước Canada, Mỹ, Bỉ, Pháp, Đức, Việt Nam. Số tiền này được chuyển ngay đến các em như sau:
Danh sách 1: 750.000 VND x 47 = 35.250.000 VND
Danh sách 2: 500.000 VND x 22 = 11.000.000 VND

SOSCov vẫn tiếp tục nhận đóng góp và chuyển đến các em tùy theo tiền quyên góp nhận được.


Mọi đóng góp vào quỹ này xin ghi chú SOSCov để tiền được dùng đúng cho mục đích cứu trợ mùa dịch.

Xin vui lòng đóng góp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản (tiền VND) của quỹ Give Kids a Dream với chi tiết sau đây:  

Tên tài khoản:  KIEU NGOC ANH

Số tài khoản:    0331000500357

Ngân hàng:       Vietcombank, chi nhánh Saigon

Diễn giải:           Đóng góp SOSCOV

 

Hoặc liên lạc qua email anhnkieu@gmail.com hay điện thoại 84.903.948.215 nếu cần thêm thông tin.


Thay mặt các em, GiKaD chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của các bác, anh chị và các bạn.


Chuyển đến các em ở Cần Giờ, Gò Vấp, Đồng Nai


Vài hình ảnh nhận hỗ trợ SOSCov (Cần Giờ)