Quý 01/2022, các em tiếp tục nhận bài đọc với chủ đề giáo dục về nhân cách, đạo đức và viết tiểu luận nói lên cảm tưởng cũng như các bài học rút ra cho bản thân.
Các em sau đây nhận phần thưởng (200.000 VND) cho bài luận hay nhất (nhấn vào tựa bài để đọc nội dung câu chuyện):

1) Lòng biết ơn, Võ Hữu Tín, lớp 12

2) Lời cha dạy, Trần Quốc Hào, lớp 12

3) Những mảnh ghép cuộc đời, Võ Minh Trung, lớp 8

4) Một cái ôm, Lê Thanh Nguyên, lớp 10, Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, lớp 11, Huỳnh Ngọc Gia Thanh, lớp 11. Klasse (bằng điểm).

 

Trong một lần gặp em Trần Quốc Hào chị Ngọc Anh có hỏi em dùng tiền hỗ trợ hàng tháng của EgoStom vào việc gì thì em thành thật trả lời: "Dạ cô nói đó là tiền ăn nên con dùng để ăn”.
Nhờ có tiền EgoStom, em có thể uống trà xoài, ăn mì, ăn gà rán với bạn bè.

Hào nhận Học Bổng Lá Non từ năm em học lớp 7. Em giỏi toán và có ước mơ học đại học ngành Kinh tế hay Máy tính.


Lòng biết ơn,             Võ Hữu Tín

Lời cha dạy,           Trần Quốc Hào

Những mảnh ghép cuộc đời,                     Võ Minh Trung


Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

Một cái ôm,                    Lê Thanh Nguyên

Một cái ôm,                     Ng Hoàng Thanh Tâm

Một cái ôm,          Huỳnh Ngọc Gia Thanh


Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.