Quý 02/2022, các em tiếp tục nhận bài đọc với chủ đề giáo dục về nhân cách, đạo đức và viết tiểu luận nói lên cảm tưởng cũng như các bài học rút ra cho bản thân.
Các em sau đây nhận phần thưởng (200.000 VND) cho bài luận hay nhất (nhấn vào tựa bài để đọc nội dung câu chuyện):

1) Câu chuyện bát mì:

    - Huỳnh Ngọc Gia Thanh, lớp 11.

    - Trần Quốc Hào, lớp 12.
2) Đề tài bài 2: Trong bài làm về câu chuyện “MỘT LY SỮA” của quý 4/2021, bạn Nguyễn Võ Bảo Thi có viết: “Câu chuyện mang ý nghĩa của lòng yêu thương con người và sự bố thí vô úy”. Em hiểu sao về “sự bố thí vô úy” ? Là học sinh, em nghĩ mình có thể thực hiện việc bố thí vô úy không ?

Em Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, lớp 11, nhận phần thưởng bài 2.


Quý 03/2022, các em sau đây nhận phần thưởng cho bài luận hay nhất

1) Cho cháu xin 1 đô-la, Huỳnh Ngọc Gia Thanh, lớp 11.

2) Làm người tốt làm đến cùng, Trần Thị Doanh Doanh, lớp 10.
2) Chuyện có thật, Trần Quốc Hào, lớp 12.


Câu chuyện bát mì, Trần Quốc Hào

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

Cho cháu xin 1 đô-la, Huỳnh Ngọc Gia Thanh

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

Làm người tốt làm đến cùng,                Trần Thị Doanh Doanh

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.