Quý 04/2022, các em tiếp tục nhận bài đọc với chủ đề giáo dục về nhân cách, đạo đức và viết tiểu luận nói lên cảm tưởng cũng như các bài học rút ra cho bản thân.

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.


Các em sau đây nhận phần thưởng (200.000 VND) cho bài luận hay nhất:

Bàn tay:

Nguyễn Ngọc Như Ý, lớp 8

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

Cái giá của sự trung thực:

Trần Thảo Linh, lớp 8

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

Bài học từ đàn ngỗng:

Huỳnh Ngọc Gia Thanh, lớp 11

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.


 

Em Nguyễn Thanh Hiệu, lớp 12 và em Nguyễn Hoàng Thiện, lớp 10, nhận phần thưởng khuyến khích vì em rút ra được bài học cụ thể cho bản thân.

Ở phần kết luận, em Thiện viết: Trung thực rất quan trọng trong công việc lẫn học tập , vì thế mà em luôn tuân thủ quy tắc trong phòng thi lẫn cuộc sống hàng ngày.

Em Hiệu viết: Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ trung thực đối diện với cuộc đời vì vậy, em sẽ luôn tự giác nhận lỗi, khi làm sai cũng như luôn trung thực trong mọi tình huống để rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.