GL500+ niên khóa 2022-2023

Năm học 2022-2023 có tất cả 19 em thuộc chương trình Học Bổng Lá Non được nhận trợ cấp học bổng GL500+. Các em đều là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực khá hoặc giỏi và hạnh kiểm tốt.

Dưới đây là danh sách các em trúng tuyển và những buổi nói chuyện với các em:

 1. Đặng Quốc Huy, sinh viên năm thứ 2, Đại học Công nghệ thực phẩm (Interview video), nhận học bổng T3.
 2. Võ Hữu Tín, lớp 12, Trung học phổ thông Trần Phú (Interview video), nhận học bổng T & T Lê.
 3. Võ thị Hương Duyên, lớp 12, Trung học phổ thông Tân Châu, Tây Ninh (Interview video), nhận học bổng Tịnh An.
 4. Trần Quốc Hào, lớp 12, Trung học phổ thông Quang Trung, Tây Ninh (Interview video), nhận học bổng P Blume.
 5. Nguyễn Thanh Hiệu, lớp 12, Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa (Interview video), nhận học bổng L & K Dart.
 6. Phạm Thanh Bảo Ngọc, lớp 11, Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Tây Ninh (Interview video), nhận học bổng A & J Minton.
 7. Huỳnh Ngọc Gia Thanh,  lớp 11, Trung học phổ thông Phú Nhuận (Interview video), nhận học bổng TiDan.
 8. Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, lớp 11, Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa (Interview video), nhận học bổng Deana Nguyễn.
 9. Lê Thanh Nguyên, lớp 10, Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Interview video), nhận học bổng Anh Em Sam Bơ.
 10. Trần thị Doanh Doanh, lớp 10, Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa (Interview video), nhận học bổng Sen Trắng.
 11. Nguyễn Trần Khắc Tuấn, lớp 10, Trung học phổ thông Đông Á (Interview video), nhận học bổng KC Nguyễn.
 12. Phạm Hồ Bảo Long, lớp 10, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến (Interview video), nhận học bổng D Breuer.
 13. Nguyễn Hoàng Thiện, lớp 10, Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa (Interview video), nhận học bổng T Nguyễn .
 14. Trần Phạm Minh Anh,  lớp 9, Trung học cơ sở Võ Thành Trang (Interview video), nhận học bổng T Nguyễn .
 15. Lê thị Thùy Trang,  lớp 9, Trung học cơ sở Bình Hòa (Interview video), nhận học bổng T3.
 16. Võ Minh Trung, lớp 8, Trung học cơ sở Võ Thành Trang (Interview Video), nhận học bổng YC & G Lange.
 17. Nguyễn Thị Thùy Linh, lớp 7, Trung học cơ sở Thạnh Đông, Tây Ninh (Interview Video), nhận học bổng Tịnh Như.
 18. Nguyễn Thị Như Ý, lớp 8, Trung học cơ sở Thạnh Đông, Tây Ninh (Interview Video) và
 19. Lê Huỳnh Bảo Khang, lớp 8, Trung học cơ sở Thạnh Đông, Tây Ninh (Interview Video) nhận học bổng Ngô-Dương.

Học bổng sẽ phát vào đầu mỗi học kỳ. Để được tiếp tục nhận phần còn lại thì đầu học kỳ 2 các em sẽ nộp chứng nhận về việc các em chi tiêu học bổng này như thế nào.


Thư trình bày nguyện vọng  (Võ Minh Trung)

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.