Tặng xe đạp 2017

Trong năm học 2017/2018, 5 em hiện đang học lớp 5 sẽ cần một chiếc xe đạp bởi vì chuyển sang trường trung học Nguyễn Khuyên xa nhà hơn.
Trong chuyến đi công tác tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2017, anh Dy nhận nhiệm vụ cùng với anh Quỳnh chọn mua và trao tặng xe đạp cho các em.