Vào cuối tháng 5, Học Bổng Lá Non đã được trao cho các em thuộc chương trình Greenleaves tại các trường:


- Tiểu học Thạnh Đông A
- Tiểu học Thạnh Đông B
- Tiểu học Tân Hiệp A
- Tiểu học thị trấn Tân Châu
- Trung học Tân Châu
- Trung học Tân Hiệp
- Trung học Thạnh Đông


Thay mặt các em, GiKaD thành thật cám ơn lòng sự hỗ trợ của các bác, anh chị và các bạn.